top of page

Nurture young minds with
Mathematical Thinking

หลักสูตรของเราพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา Mathematical Thinking Skill ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญ เตรียมความพร้อมให้น้องๆประสบความสำเร็จในโรงเรียนและคณิตศาสตร์สำหรับการแข่งขัน Olympiad

Mathematical Thinking

Growth Mindset

Number Sense

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความลึกซึ้งและมีความเชื่อมโยง ไม่ใช่การจดจำและความเร็ว

เราเชื่อว่า วิชาคณิตศาสตร์ไม่มีเพียงตัวเลขเท่านั้น ไม่ใช่การท่องสูตรคูณ หรือจำสูตร การสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนา Number Sense, Mathematical Thinking และ Growth Mindsent สามทักษะสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมให้น้องๆเป็นผู้นำในโลกแห่งความท้าทายอนาคต

 

หลักสูตรและปรัชญาการสอนของเราอ้างอิงจากผลงานวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ (Mathematics Education) ในระดับ K - 12 จากมหาวิทยาลัยชื่อดังผู้ปกครองจึงสามารถมั่นใจได้ว่า The Math School นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่แต่งต่างและมีประสิทธิภาพ

Our belief

Product

Our Programs for Curious Mind

หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก K-12 ที่ให้ความสำคัญมากกว่าสมการ (equation) แต่เป็นหลักสูตรที่สอนให้น้องๆแก้ไขปัญหา กล้าตั้งคำถาม เสริมสร้าง Growth Mindset และ Number sense นอกจากนี้หลักสูตรของเรายังเสริมวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากกับยุคสมัยปัจจุบันอย่างวิชา Data Science เข้าไปในหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายคือให้ลูกของคุณเดินทางสู่เส้นทางของความเป็นเลิศและสร้างนวัตกรรม เพราะเราเชื่อว่า

"Math is more than just numbers; it's the future."

Alpha (α) Level

6-8 ปี

ปูพื้นฐานที่ถูกต้อง พร้อมเติบโตไปได้ไกลกว่า

 

ในช่วงวัยนี้เราเชื่อว่าการวางรากฐานด้วยวิธีการสอนที่ถูกต้องทำให้น้องมีทัศนคติในเชิงบวกกับวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถต่อยอดในอนาคตในวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีกว่า รวมถึงทักษะ advanced reasoning และ logical thinking

 

หลักสูตรของเรานั้นพัฒนาให้เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติในวัยของน้องๆที่มีความใฝ่รู้ ตั้งคำถาม (curiosity) 

Beta (β) Level

9-10 ปี

พัฒนา Mathematical Mindset เพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

 

ในระดับนี้ เราไม่ได้แค่สอนคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่เราปลูกฝังความเข้าใจ ในแต่ละบทเรียนน้องๆจะได้พบกับโจทย์ที่ท้าทาย กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการทางความคิด การแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยและค้นหาคำตอบ บทเรียนนั่นถูกพัฒนามาเพื่อให้น้องเติบโตอย่างมั่นใจในวิชาคณิตศาสตร์ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้น้องสามารถผ่านความท้าทายในอนาคต

Gamma (γ) Level

11-13 ปี

ให้ความสำคัญกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เตรียมความพร้อมสู่คณิตศาสตร์ชั้นสูง

 

ระดับชั้นนี้น้องๆจะคุ้นเคยกับการแก้ไขปัญาโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนจะได้รับการฝึกฝนและเน้นย้ำถึงความเข้าใจทฤษฎีคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง (Deep understanding) และการเชื่อมโยงทฤษฎีต่างๆ เราเชื่อว่าการสอนในลักษณะนี้คือการเตรียมตัวที่ถูกต้องเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จในระยะยาว ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การท่องสูตรลัดเพื่อเตรียมการสอบ

Math Competition Preparation

7+ ปี

สำหรับน้องๆที่ชอบความท้าทาย พร้อมแข่งคณิตศาสตร์ระดับ Olympics

 

สำหรับน้องๆที่มองหาความท้าทาย ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของตัวเอง ชื่นชอบในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาคณิตศาสตร์ หลงใหลในความสวยงามของวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ เรามีหลักสูตรที่ออกบอกมาเพื่อน้องๆกลุ่มนี้โดยเฉพาะ นอกจากจะช่วยให้น้องๆมีผลการแข่งขันที่โดดเด่นแล้ว หลักสูตรของเรานั้นยังช่วยเพิ่มความมุมมองที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา

Dive into creative mathematics and cultivate a growth mindset. Let's inspire brilliance together!

Contact
bottom of page