top of page
ค้นหา

3 วิธีฝึกบวกเลขด้วย Mental Math ให้กับ Gen Alpha

หลายคนเข้าใจว่า Mental Math คือการคิดเลขในใจ เพื่อทำให้คิดเลขได้เร็ว แต่จริงๆแล้ว Mental Math คือความสามารถในการตอบผลลัพธ์ได้แบบทันที (automaticity) จากการมองเห็นถึงความสัมพันธ์ ซึ่งมีงานวิจัยได้บอกว่าหากเด็กสามารถคิดคำนวณได้แบบ automaticity แล้ว เด็กๆจะสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น


ในบทความนี้ผู้เขียนได้นำ 3 วิธีในการฝึก Mental Math สำหรับการบวก ให้กับเด็กๆตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป ดังต่อไปนี้

  1. Counting On หรือการนับต่อ วิธีนี้ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้ปกครองหรือคุณครูหลายคนใช้วิธีนี้ในการสอนเรื่องการบวกให้กับเด็กๆกันอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น 3 + 8 วิธีการนับต่อก็คือจะเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจในที่นี้คือเลข 8 จากนั้น เราให้เด็กนับต่อจาก 8 ไปอีก 3 ครั้งก็คือ 9, 10, 11 คำตอบในการบวกของ 3 + 8 คือ 11 นั่นเอง วิธีการนับต่อหรือ Counting On เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากนอกจากใช้นิ้วมือเพื่อใช้นับต่อ หรืออาจจะใช้ Cube Blocks มาช่วยในการนับให้กับเด็กๆได้ อีกทั้งเราสามารถใช้กิจกรรม Number Line Race หรือ Addition Dice Game ในการฝึก Counting On ได้อีกเช่นกัน

  2. Doubles วิธีนี้เป็นการฝึก Mental Math โดยการบวกด้วยจำนวนเดียวกัน เช่น 7+7 หรือ 4+4 เราจะฝึกให้เด็กๆคุ้นเคยและจำผลลัพธ์ของการบวกแบบ doubbles นี้ได้ ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานให้การยอมรับว่าการฝึก Mental Math ด้วยวิธี doubles นั้น เด็กสามารถต่อยอดวิธีคิดในการบวกได้อีกหลายหลาย เช่น เด็กรู้ว่า 8+8 เท่ากับ 16 ก็จะง่ายต่อการหาคำตอบ 8+9 ซึ่งมากกว่าอยู่ 1 ก็คือ 17 นั่นเอง

  3. Making a Ten หรือการทำให้เต็ม 10 วิธีนี้จัดเป็น Mental math ที่สำคัญต่อการพัฒนาเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก เป็นอย่างมาก เราสามารถเริ่มฝึก Making a Ten จากการที่ให้เด็กๆรู้ว่า คู่ตัวเลขใดที่รวมกันแล้วเป็น 10 เช่น 2+8, 6+4 เป็นต้น ประโยชน์ของการฝึก Mental Math ด้วยวิธีนี้คือช่วยให้เด็กต่อยอดวิธีคิดในเรื่องการบวกและการลบได้ อีกมากมาย อีกทั้งสามารถพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense) ผ่านการมองเห็นรูปแบบอีกด้วย ตัวอย่างเช่น 8+6 เด็กสามารถทำให้เต็ม 10 ด้วยการ 8+2+4 จะได้ 10 + 4 = 14 ซึ่งก็จะง่ายกว่าการบวกแบบนับต่อ (Counting On) วิธีการฝึกเด็กๆ Making a Ten นี้ ส่วนใหญ่จะใช้ Ten Frame หรือ Base Ten Block ในการช่วยให้เด็กเห็นการเติมให้เต็ม 10 ได้ดียิ่งขึ้นในหลักสูตรคณิตศาสตร์ของ The Math School นอกจากจะสอนให้เด็กๆให้มีความเข้าใจทางคณิตศาสตร์แบบเชิงลึกแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการฝึก Mental Math เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างบทเรียนของ The Math School

Comments


bottom of page