top of page
ค้นหา

5 Tips ช่วยลูกคุณเมื่อลูกบอกว่า “เลขเป็นเรื่องยาก”


ลูกกำลังแก้โจทย์เลขไม่ได้

พ่อแม่หลายคนทั่วโลกมีลูกที่กำลังคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ท้าทาย จากงานวิจัยพบกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ลูกของคุณยิ่งประสบปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์นั่นมาจากความคิดที่ว่าตัวเองไม่ฉลาดพอ ในบทความนี้ Student Success Team ของเราขอแนะนำ 5 เคล็ดลับในการช่วยลูกของคุณเมื่อเค้าบอกกับคุณว่า เลขเป็นเรื่องยาก


Tip #1 หยุดพักและหายใจเข้าลึกๆ

แรงกดดัน (Stress) และความวิตกกังวล (Anxiety) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อาจขัดขวางไม่ให้เด็ก (และผู้ใหญ่) ทำผลงานได้ดีที่สุด หากเด็กๆ รู้สึกหงุดหงิด ให้หยุดพักและหายใจเข้าลึกๆ เมื่อสงบแล้ว ให้กลับไปที่คณิตศาสตร์


Tip #2 ลองอธิบายอีกในรูปแบบอื่น

แม้ว่าเด็กบางคนจะสามารถเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้ทันที แต่เด็กบางคนอาจต้องอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ให้ฟังซ้ำๆ หลายครั้งก่อนที่จะเข้าใจ ลองใช้วิธีการอธิบายหรือยกตัวอย่างที่แตกต่างกันแต่ละครั้ง หากคุณพ่อคุณแม่ลองอธิบายซ้ำแล้วน้องยังไม่เข้าใจ อาจจะลองให้เด็กๆที่มีอายุมากกว่า เช่น พี่ หรือลูกพี่ลูกน้อง หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนอื่นมาช่วยอธิบาย


Tip #3 หาโจทย์ตัวอย่าง

ในหลายๆครั้งที่ลูกของคุณได้รับการบ้าน โดยปกติจะมีตัวอย่างของโจทย์ปัญหาที่คล้ายกันที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆ มีตัวอย่างนี้อยู่ตรงหน้าเพื่อให้พวกเขาสามารถทำตามได้ การมีตัวอย่างที่พวกเขาสามารถอ้างอิงได้จะช่วยให้เด็กๆ เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเพิ่มความมั่นใจในความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ของตนเอง


Tip #4 ใช้สิ่งของรอบๆตัวให้เกิดประโยชน์

เมื่อลูกของคุณประสบปัญหาในการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การใช้สิ่งของรอบๆตัวเช่น เหรียญ กระดุม มาแสดงให้ลูกเห็นภาพมากขึ้น เช่น การบวก ลบ หรือแม้แต่การคูณ การใช้สิ่งของจริงสามารถช่วยให้เด็กๆ เห็นภาพและเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น


Tip #5 เปลี่ยนโจทย์ปัญหาให้เป็นรูปแบบสมการ

เด็กๆหลายคนอาจจะมีปัญหาในการอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ลักษณะประโยค (Word Problems) อาจจะเป็นเพราะคำศัพท์ที่ท้าทาย คุณพ่อคุณแม่อาจจะให้น้องๆลองเขียนโจทย์ใหม่ในรูแบบของตัวเลข และสัญลักษณ์ ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การเขียนปัญหาคำศัพท์ในรูปแบบของตัวเลขและสัญลักษณ์ยังช่วยให้เด็กๆ เห็นโครงสร้างของปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

תגובות


bottom of page